Травмите и страховете

Всеки човек има слабо място или слаби места. Слабите места всъщност са травмите с които се раждаме и които имаме задачата да преодолеем. Тези травми са различни, но и сходни защото ни причиняват емоционална болка ако бъдат докоснати. За да се предпазим от подобни удари се обграждаме с всевъзможни защити …

Разрушението и приемането

Много по-лесно е да направиш нещо разрушително, отколкото градивно, защото разрушението е свързано с отхвърлянето. А отхвърлянето е в пъти по-лесно от приемането. По-голямо съпротивление има да приемем най-вече себе си и след това другите, докато доста по-удобно за егото ни е да отхвърлим, да направим напук, да разрушим или …